สื่อประชาสัมพันธ์ -> สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชน

  • Poster
  • วีดีทัศน์
  • แผ่นพับ
  • คู่มือหนังสือ
  • สื่อการสอน
  • สื่อสำหรับจัดนิทัศการ(roll up)

โปสเตอร์

       
ไข้หวัดใหญ่
(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
ปิดปากสู้หวัด ลูกเราติดหวัดลูกคนอื่นก็ติดด้วย
(กระทรวงสาธารณสุข)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
แผนภูมิการคัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับแพทย์
(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
แผนภูมิการคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับสถานีอนามัย
(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย
(กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย
(กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
วิธีใช้หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ
(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น

 

คำค้น :  กลุ่มวีดีโอ    

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  >> last>>

โฮมรูม : เตือนภัย...ไวรัสอีโบลา (26 ส.ค.57)...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1235 ครั้ง
วันที่   : 27/08/2014
ตอบโจทย์ Thai PBS : ลุ้นผลตรวจ...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1247 ครั้ง
วันที่   : 25/08/2014
ตอบโจทย์ : ไขปริศนาไวรัสอันตราย...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1733 ครั้ง
วันที่   : 04/08/2014
กรมควบคุมโรคเข้มระวัง...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1240 ครั้ง
วันที่   : 04/08/2014
ผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคติดต่ออุบัติใหม่
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1230 ครั้ง
วันที่   : 29/04/2014
โรคไข้หวัดใหญ่
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคติดต่ออุบัติใหม่
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1220 ครั้ง
วันที่   : 22/04/2014
อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่ H1 N1...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคไข้หวัดนก
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1242 ครั้ง
วันที่   : 01/04/2014
"ครู นักเรียนรวมใจเฝ้าระวังป้องกันภัยจากโรคติดต่ออ...
เล่น  Height    Low
โดย  : webmaster
ประเภท  : โรคไข้หวัดนก
เรตติ้ง     
ผู้เข้าชม  : 1227 ครั้ง
วันที่   : 04/03/2014

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  >> last>>

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

     
     
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559)
     
     
     
   
  
     
 
 
 
     
     
     
     
ไข้หวัดใหญ่ Influenza
(กรมควบคุมโรค)

มีเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลดเท่านั้น
     
     
     
     
     
     
     

 

    1. โรคไข้หวัดนก
รู้ทันไข้หวัดนก
     
     
     
 
 
     
    2. โรคไข้หวัดใหญ่ (หนังสือและคู่มือ)
     
     
     
    3. โรคมือ เท้า ปาก (หนังสือและคู่มือ)
 
 
    4. โรคโบทูลิซึม Botulism (หนังสือและคู่มือ)
   
 
 
    5. โรคติดต่ออุบัติใหม่ (หนังสือและคู่มือ)

 

สื่อการบรรยายสำหรับวิทยากร เรื่อง โรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่

Power point เรื่อง นโยบายไข้หวัดนก สำหรับผู้บริหาร
Power point เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
Power point เรื่อง ไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่ : มหันตภัยใกล้ตัว
Power point เรื่อง การแจ้งหรือขอคำแนะนำกรณีพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ
Power point เรื่อง Thailand’s Experience in Avian Influenza Response and Pandemic Influenza Preparedness
Power point เรื่อง การป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่
Power point เรื่อง โรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ :ประเทศไทย
Power point เรื่อง Business Continuity Plan (CPF)
Power point เรื่อง Business Continuity Plan (PTT)
Power point เรื่อง Business Continuity Plan (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
Power point เรื่อง ไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่ มหันตภัยใกล้ตัวสำหรับบุคคลทั่วไป
เอกสาร เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ 10 ประการเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
เอกสาร เรื่อง Infection Control สำหรับไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ในสถานพยาบาล
เอกสาร เรื่อง เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร เรื่อง ความสามารถเจริญเติบโต ในสิ่งมีชีวิต ( Host range)
เอกสาร เรื่อง คำถาม-คำตอบ เรื่องไข้หวัดนก , ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และ การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
เอกสาร เรื่อง ประวัติการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
วีดีทัศน์ สถานการณ์จำลองไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ความยาว 12 นาที

 

rollup
 
 
บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     
 
 
สติกเกอร์
     สติกเกอร์ ล้างมือให้สะอาดสู้ภัยไข้หวัดนก

  สติกเกอร์ ล้างมือให้สะอาดสู้ภัยไข้หวัดนก