ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

การป้องกันโรคไข้หวัดนก (H5N1)

14/10/2013

การป้องกันโรคไข้หวัดนก

          ในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกรายแรก เมื่อ ปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้าย ในปี 2549 และจากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีก โดยส่วนมากผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกจะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ที่ตายผิดปกติ ส่วนการพบการแพร่จากคนสู่คนได้น้อย
        
         สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

        สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9) และ A (H5N1) ในคน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 : สำนักระบาดวิทยา

          สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ

          จากรายงานขององค์การอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิก ตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม 2556 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จำนวน 24 ราย เสียชีวิต 17 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 24 ราย พบรายงานจากประเทศกัมพูชา 14 ราย (เสียชีวิต 9 ราย) จีน 2 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) เวียดนาม 2 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) อียิปต์ 4 ราย (เสียชีวิต 3 ราย) บังคลาเทศ 1 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) และอินโดนีเซีย 1 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)

          ความรู้เรื่องไข้หวัดนก

          โรคไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ในสัตว์ปีก หรือที่เรียกกันว่า ไข้หวัดนก โดยสัตว์ปีกทุกชนิดติดเชื้อนี้ได้ เช่น ไก่ เป็ด นกน้ำ นกชายทะเล เป็นต้น ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนกก็มีหลายสายพันธุ์ที่ที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ โดยมักพบในคนที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย ด้วยโรคไข้หวัดนก

ส่วนการพบการแพร่จากคนสู่คนได้น้อย

    อาการของโรคไข้หวัดนก

    ระยะแพร่ติดต่อโรคไข้หวัดนก

    ยารักษาโรคไข้หวัดนก

    อาการของสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก

    คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดนก

         ผู้บริโภคไก่ และผลิตภัณฑ์จากไก

         ผู้ประกอบอาหาร ทั้งเพื่อการจำหน่ายและแม่บ้านที่เตรียมอาหารในครัวเรือน

         ผู้ชำแหละไก่

         ผู้ขนย้ายสัตว์ปีก

         เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่/เป็ด

         การป้องกันโรคให้แก่เด็ก

         คำแนะนำกรณีพบสัตว์ปีกตายผิดสังเกต

    แนวทางเวชปฎิบัติการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
   
1. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
        - เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด 
        - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 
2. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส Oseltamivir ใกล้หมดอายุและหมดอายุ 
   

    สื่อประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดนก

 

Views : 11,172 ครั้ง