ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

22/10/2014

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รวมแล้วผู้ป่วย 877 ราย เสียชีวิต 317 ราย
          ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รวมแล้ว ผู้ป่วย 897 ราย เสียชีวิต 357 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 22 ประเทศ ดังนี้ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ตูนีเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กรีซ อียิปต์ สหรัฐอเมริกา เยเมน เนเธอร์แลนด์ เลบานอน ตูนิเซีย แอลจีเรีย และออสเตเรีย
สำหรับประเทศไทย “ยังไม่พบ” การแพร่ระบาดของโรค
 

 
รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจ าสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 - 19 ตุลาคม ๒๕๕๗) โดย : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจำสัปดาห์ที่ 40 (วันที่ 6-12 ตุลาคม 2557)
รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจำสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557)

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – Saudi Arabia – 16 October 2014

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – Saudi Arabia – 2 October 2014

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – Austria – 2 October 2014

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update 23 July 2014

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update (United Arab Emirates) 14 July 2014 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Health Institutes New Standards for Reporting of MERS-CoV – update 3 June 2014

The MOH, in Collaboration with the Ministry of Education, Evaluates the Role of the Health Affairs Directorates in Educating on MERS CoronaVirus) – update 13 May 2014

MINISTRY OF HEALTH ANNOUCNCES PACKAGE OF MEASURES TO ADDRESS CORONAVIRUS (MERS-CoV) – update 13 May 2014

 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) Patient Under Investigation (PUI) Short Form, Version 6.0 _Update 23July 2014

Interim Guidance on Implementing Home Care and Isolation or Quarantine of People Not Requiring Hospitalization for MERS-CoV_Update 8July 2014

Interim Guidance for Preventing MERS-CoV from Spreading to Others in Homes and Communities_Update 8July 2014

Interim Guidance on Implementing Home Care and Isolation or Quarantine of People Not Requiring Hospitalization for MERS-CoV - UPDATED JULY 8, 2014

 

HPA : Key facts - MERS-CoV - 4 October 2013

Public Health England : Treatment of MERS – CoV : Decision Support Tool –29 July, 2013

 Update on family cluster of novel coronavirus infection in the UK

Communicable Disease Threats Report week 42/2014, 12-18 October 2014

UPDATED RAPID RISK ASSESSMENT: Severe respiratory disease associated with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)Twelfth update, 16 October 2014

Communicable Disease Threats Report week 41/2014, 6-12 October 2014

Communicable Disease Threats Report week 40/2014, 28 September – 4 October 2014

Communicable Disease Threats Report week 36/2014, 31 August – 6 September 2014

Communicable Disease Threats Report week 35/2014, 24-30 August 2014

 

 

 

รายงานความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
โดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
     ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2557
      ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
      ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
 
หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrom : MERS-CoV)_ ณ 23 เมษายน 2557
         - เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
         - เรียน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปลัดกระทรวงแรงงาน, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 
          - หนังสือเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
          - หนังสือเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด 
          - หนังสือเรียน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงแรงงาน 
หนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
 
แนวทางและมาตรการ
แนวทางการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: MERS-CoV) ในประเทศไทย(ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2557)
แนวทางการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) และการ ควบคุมป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 : โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
การเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา ผู้ป่วยส่งสัยโรค MERS-CoV โดย : พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์
บทสรุปเรื่อง MERS Co-Vสำหรับผู้บริหารสถานพยาบาล MERS Co-V ระบาดในตะวันออกกลาง กลุ่มเสี่ยงคือผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวไป-กลับจากตะวันออกกลางและบุคลากรทางการแพทย์ WHO เน้นเฝ้าระวังโรคและ Infection Control ในสถานพยาบาล
 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อ MERS-CoV ในสถานพยาบาล(Infection Control) 
มาตรการการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
มาตรการการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 _ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 
แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: MERS-CoV) ในประเทศไทย (ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2556) : สำนักระบาดวิทยา 
 แบบฟอร์มในการดำเนินงาน : สำนักระบาดวิทยา
          แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือ สงสัยเป็นไข้หวัดนก หรือ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสโคโรน่า,ปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ) (SARI_AI 1) ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 
          แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง สงสัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (SARI_AI 2) ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 
          แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ของผู้ป่วยที่สงสัย MERS-CoV ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
          แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แนวทางและแบบส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ  
  โดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดต่อในผู้เดินทางระหว่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่  
  โดย : ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
 
องค์ความรู้
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012    
องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
HPA : Key facts - MERS-CoV - 4 October 2013 
WHO : Revised interim case definition – novel coronavirus 29 sep 2012 
HPA : Partial genetic sequence information for scientists about the Novel Coronavirus 2012 
 
คำถาม-คำตอบ
คำถามที่พบบ่อย เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
WHO : Frequently Asked Questions on novel coronavirus – update 9 August 2013 
Ministry of health Portal Kingdom of Saudi Arabia : Frequently Asked Questions on novel coronavirus
WHO : Frequently Asked Questions on novel coronavirus 28 sep 2012 
HPA : Questions and answers - novel corona virus September 2012 
   
คำแนะนำเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
WHO-EMRO: MERS-CoV preventive messages for hajj and umrah pilgrims icon new
คําแนะนําในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
คำแนะนำผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว
 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Middle East respiratory syndrome (MERS) ในเขตภาคตะวันตกของประเทศซาอุดิอาระเบีย ณ วันที่ 14 เมษายน 2557 
ECDC : Epidemiological update: novel coronavirus 30 Nov. 2012 
Eurosurveillance, Volume 17, Issue 40, 04 October 2012 
EUROSURVEILLANCE : THE UNITED KINGDOM PUBLIC HEALTH RESPONSE TO AN IMPORTED LABORATORY CONFIRMED CASE OF A NOVEL CORONAVIRUS IN SEPTEMBER 2012 
ECDC : RAPID RISK ASSESSMENT : Severe respiratory disease associated with a novel coronavirus 
EUROSURVEILLANCE : DETECTION OF A NOVEL HUMAN CORONAVIRUS BY REAL-TIME REVERSE-TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION 
EUROSURVEILLANCE : NOVEL CORONAVIRUS ASSOCIATED WITH SEVERE RESPIRATORY DISEASE : case definition and public health measure 
EUROSURVEILLANCE : NOTE FROM THE EDITORS : a new virus bringing back memories from the past 
   
   
   
   
   

 

Views : 81,752 ครั้ง