ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่-H1N1

22/10/2014
 
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค icon new
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 19 ต.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 11 ต.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 28 ก.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 15 ก.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 7 ก.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 31 ส.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 24 ส.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 17 ส.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา ก รมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 12 ส.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 4 ส.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 20 ก.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 13 ก.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 6 ก.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557: สำนักระบาดวิทยา
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557: สำนักระบาดวิทยา
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 27 มิ.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 22 มิ.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 8 มิ.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2557
 รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 1 มิ.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 พ.ค.2557
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 25 พ.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 17 พ.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 12 พ.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 6 พ.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 25 เมษายน 2557
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ี่ ( 1 ม.ค.- 21 เม.ย. 2557) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 18 เมษายน 2557
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 เม.ย. 2557 : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 7 เม.ย. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 31 มี.ค. พ.ศ. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 22 มี.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 16 มี.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 9 มี.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 1 มี.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 16 ก.พ. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 16 ก.พ. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
 รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. - 9 ก.พ. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
รายงานสถานการณไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ประจำสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 26 ม.ค.-1ก.พ.57) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค.  2557 - 1 ก.พ. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 – 25 ม.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 – 19 ม.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานสถานการณไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ประจำสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 5-11 มกราคม 2557) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 – 11 ม.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 – 10 ม.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 22 ธ.ค. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 1 ธ.ค. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 24 พ.ย. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 15 พ.ย. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 10 พ.ย. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 3 พ.ย. 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 27 ต.ค 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 19 ต.ค 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 13 ต.ค 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานสถานการณไข้หวัดใหญ่ ประจําสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 6-12 ตุลาคม 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 5 ต.ค 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานสถานการณไข้หวัดใหญ่ ประจําสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 22-28 กันยายน 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานสถานการณไข้หวัดใหญ่ ประจําสัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 8-14 กันยายน 2556) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 

Views : 1,197 ครั้ง