ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)

22/10/2014

 
 
1. ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)
        ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มพบเมื่อปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 ที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้แพร่ออกไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) ที่พบปะปนกับสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วไป ซึ่งมักพบมากในช่วงฤดูหนาว
          จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ 1 มกราคม – 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 พบผู้ป่วย 58,980 ราย เสียชีวิต 59 ราย และยังไม่พบการระบาดรุนแรงในประเทศไทย
 
2. สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค icon new
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 19 ต.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคไข้หวัดใหญ่ ( 1 ม.ค. – 11 ต.ค. 2557 ) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
3. หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือ
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในยานพาหนะสาธารณะ
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในสถานศึกษาช่วงเปิดเทอม ณ วันที่ 28 พ.ค. 57 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
หนังสือขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำกรณีโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับประชาชน และผู้เดินทางระหว่างประเทศ_ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 
นังสือขอให้เร่งรัดขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ_ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่_ณ วันที่ 10 เมษายน 2557
หนังสือขอความร่วมมือในการสำรวจมาตรการการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่เบื้องต้น_ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
หนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1/2009 ในผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ใส่ท่อช่วยหายใจและผู้ป่วยเสียชีวิต
หนังสือขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดการเสียชีวิต 
 
4. ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
      เชื้อสาเหตุ
       เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และซี
 
      การแพร่ติดต่อ
      เชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่น ๆ ได้ง่าย เช่น การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก
        ในผู้ใหญ่อาจแพร่เชื้อได้นานประมาณ 3-5 วัน นับจากเริ่มป่วย ในเด็กเล็กสามารพแพร่ได้นานกว่าผู้ใหญ่ อาจพบได้ 7-10 วัน และอาจนานขึ้นไปอีก ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง
 
     อาการป่วย
     มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ โดยในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนอาการคัดจมูก จาม เจ็บคอ พบเป็นบางครั้งในไข้หวัดใหญ่ แต่จะพบในไข้หวัดมากกว่า
    ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง หายป่วยได้โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน 5 – 7 วัน แต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบ รุนแรง จะพบอาการหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
 
     การรักษา
     โรคไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ ซึ่งโดยมากเป็นการรักษาตามอาการ แต่ในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะมีการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ซึ่งยาต้านไวรัสเหล่านี้มีการสนับสนุนไปยังสถานพยาบาลของรัฐแล้วทั่วประเทศ ทั้งนี้ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง หากมีอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ เช่น เป็นไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบมาพบแพทย์เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ส่วนบุคคลทั่วไปหากมีอาการป่วยและอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
  ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำ ๆ และยังรับประทานอาหารได้ อาจไปพบแพทย์ หรือขอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกรใกล้บ้าน และดูแลรักษากันเองที่บ้านได้ ดังนี้
นอนหลับพักผ่อนมาก ๆ ในห้องที่อากาศถ่ายเทดี ไม่ควรออกกำลังกาย
ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ น้ำผลไม้ มากๆ งดดื่มน้ำเย็น
รักษาตามอาการ หากมีไข้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หากไข้ไม่ลดให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน หากทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์
พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก ผลไม้ เป็นต้น
 
5. คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
คำแนะนำสำหรับญาติ/ผู้เข้าเยี่ยม
 
คำแนะนำอื่นๆ
การป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่างคนและสัตว์
คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่สำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่
ข้อปฏิบัติสำหรับสถาบันกวดวิชา ร้านอินเตอร์เน็ตและร้านเกมส์
ข้อปฏิบัติสำหรับหอพัก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในระบบขนส่งสาธารณะ
คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่ในสถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน
คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา
คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่สำหรับค่ายทหาร
แนวทางปฏิบัติสำหรับทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง : สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
 
6. องค์ความรู้ และคำถามคำตอบที่พบบ่อย
องค์ความรู้ไข้หวัดใหญ่
คำถาม – คำตอบที่พบบ่อย เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 
 
7. แนวทางและมาตรการ
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง สงสัยไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไมทราบสาเหตุ (SARI-AI 2)
คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
 
8. แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir) ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
   1. หนังสือขอความร่วมมือโรงพยาบาลดำเนินงานบริหารจัดการในการจัดซื้อยาต้านไวรัส Oseltamivir_ ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 
   2. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
               เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด
               เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12
    3. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส Oseltamivir ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
     4.รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir 
 
 

 

Views : 37,836 ครั้ง