ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

15/10/2013

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
  ณ 9 มีนาคม 2556
 
         สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
       ข้อมูล จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริการายงานผลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2555 -
2 มี.ค.2556 พบผู้ป่วยที่มีการยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3) จำนวนทั้งสิ้น 31,591 ราย มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเด็ก จำนวน 87 ราย
 
       สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย:
         ข้อมูลการเฝ้าระวัง ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 9 มี.ค. 2556 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 12,565 ราย ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต และยังไม่พบการระบาดชนิดกลุ่มก้อนที่มากขึ้้นผิดปกติแต่อย่างใด
 
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่น่าสนใจ
สถานการณ์ในประเทศไทย
สถานการณ์ในต่างประเทศ
ข่าวเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506
Influenza virus activity in the world 18 January 2013 หมอประดิษฐ ยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในอเมริกา ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ พบได้ทั่วโลก และมียารักษา
รายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่
Influenza update 18 January 2013 หมอประดิษฐ ย้ำไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในอเมริกา เป็นเชื้อที่พบตามฤดูกาล ไม่รุนแรง ไม่กลายพันธุ์ มียารักษา กลุ่มเสี่ยงมีวัคซีนฉีด ลดความรุนแรง
Influenza like illness in the United States of America
 Situation Update: Summary of Weekly FluView
 
แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
   
1. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
        - เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด 
        - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 
2. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส Oseltamivir ใกล้หมดอายุและหมดอายุ 
   
 
แนวทางและมาตรการ
การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
การเตรียมความพร้อมเฉพาะกิจ กรณีเกิดการระบาดด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่เกิดการระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะมาตรการของประเทศไทยในขณะนี้  
คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง 
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป 
คำแนะนำสำหรับญาติ/ผู้เข้าเยี่ยม 
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย 
     
  องค์ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่
  องค์ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่   
  คำถาม – คำตอบที่พบบ่อย เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่ 24 มกราคม 2556
 
สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่ 
การล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัย 
   
 
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Views : 7,565 ครั้ง