ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับการดาวน์โหลด (Ebola's media for download) 

20/10/2014
 
สื่อสิ่งพิมพ์
   
 
 
 
 
 
 
   
เอกสารประกอบคำบรรยาย
   
   
   
 
โรคไวรัสอีโบล่า (วายร้าย) มหาโหดจากกาฬทวีป โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ    ทองเจริญ ณ วันที่ 4 ก.ย. 2557   
   
Health regulations regarding the Ebola outbreak
   
   
   
คู่มือ
   
   
 คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
 คู่มือความรู้ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม. (ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
การสวมใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย
   
Steps to put on personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO) Steps to remove personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO)
Steps to put on personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO) Steps to remove personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO)
   
   
   
 
 
   
สปอตวิทยุ
   
   
   
สปอตโทรทัศน์
สื่อมัลติมีเดีย
 
 
   
ชุด : ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอีโบลา
โดย : กรมควบคุมโรค
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โดย : กรมควบคุมโรค
   
 
 
 
สื่อ Infographic
 
   
could it be EBOLA? (แหล่งที่มา : CDC)
   
The infographic in PDF format
โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO)
Personal Protective Equipment (PPE) (แหล่งที่มา : WHO)
   
 
 
 
Health beware card
 
   
Health beware card in English Health beware card in France
   
   
   

Views : 6,625 ครั้ง