ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับประชาชนทั่วไป 

20/10/2014

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับประชาชนทั่วไป
สถานการณ์ในประเทศ
รายงานสถานการณ์รายวัน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 
องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ณ กรกฏาคม 2557
บทความพิเศษ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
WHO:Ebola virus disease (Fact sheet N°103) Updated March 2014 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่: องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
        1. ลักษณะโรค 
        2. อาการของ และ ระยะฟักตัว 
        3. การวินิจฉัยโรค 
        4. การรักษา 
        5. แหล่งรังโรค 
        6. วิธีการแพร่โรค 
        7. ระยะติดต่อของโรค 
        8. มาตรการป้องกันโรค 
        9. มาตรการควบคุมการระบาด 
 
ภาคผนวก
 
คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา ณ วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 : โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 
 
คำแนะนำ
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 
 
ข้อแนะนำสำหรับประชาชน ที่เดินทางไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก : โดย กระทรวงการต่างประเทศ
องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้ออีโบลา ณ 13 สิงหาคม 2557
ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
 

 

Views : 34,440 ครั้ง