ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ในแถบแอฟริกาตะวันตก 

22/10/2014
 
 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ในแถบแอฟริกาตะวันตก     
 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
       รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 9,191 ราย เสียชีวิต 4,546 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สเปน และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 25 ราย เสียชีวิต 9 ราย รายละเอียด ดังนี้
     
ประเทศ
รายละเอียด
WHO: World Health Organization
ณ 20 ตุลาคม 2557
ประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง    
สาธารณรัฐกินี (Guinea)
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
1,519
 
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
1,217
  จำนวนผู้เสียชีวิต
862
สาธารณรัฐไลบีเรีย (Liberia)
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
4,262
 
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
*
  จำนวนผู้เสียชีวิต
2,484
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone ) จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
3,410
  จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
2,977
  จำนวนผู้เสียชีวิต
1,200
ประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Nigeria )
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
20
 
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
19
  จำนวนผู้เสียชีวิต
8
สาธารณรัฐเซเนกัล (Senegal ) จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
1
  จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
1
  จำนวนผู้เสียชีวิต
0
ประเทศสหรัฐอเมริกา ( United States ) จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
3
  จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
1
  จำนวนผู้เสียชีวิต
1
ประเทศสเปน (Spain) จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
1
  จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
1
  จำนวนผู้เสียชีวิต
0
     
**ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาก่อน**
   
   
ข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โดย : สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ 30 แห่งรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบลา 
อุปทูตสหรัฐฯ ชื่นชม ไทย เตรียมพร้อมรับมืออีโบลาได้เข้มแข็ง
ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมการระบาด"โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา"ในประเทศและการระดม ส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆ ไปยังแอฟริกาตะวันตก
รมว.สธ.ออกประกาศ เพิ่ม "เมืองอีเคลเตอร์ ประเทศดีอาร์คองโก" เป็นเขตติดโรคไวรัสอีโบลา
สธ.ประสานแล็ปตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาอีก 3 แห่งที่คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ ม.สงขลาฯ และม.ขอนแก่น
นพ.รัชตะ เตรียมเสนอแผน ร่วมพลังนานาชาติควบคุม “โรคอีโบลา 4 ประเทศ” เข้าครม.
“รัชตะ” ประชุมทำเนียบขาว รับเป็นผู้นำรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ เตรียมเสนอแผนสนับสนุนการควบคุมอีโบลาต่อครม.ทันท
สธ.เผยผลตรวจเลือดผู้อยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรค ครั้งที่ 2 ไม่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาแน่นอน
สธ.เผยผู้อยู่ในข่ายสอบสวนอีโบลา รพ.ราชวิถี อาการดีขึ้น เจาะเลือดตรวจครั้งที่ 2 เช้าวันนี้ 
สธ.เผยผลตรวจเลือดผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายที่ 2 ไม่พบเชื้ออีโบลา ขณะนี้ดีขึ้น ไม่มีไข้
สธ. พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีโบลา รายที่ 2 มาจากพื้นที่ระบาด ขณะนี้รับตัวไว้ในรพ.

 

 
สื่อสิ่งพิมพ์
   
 
 
 
 
 
 
   
เอกสารประกอบคำบรรยาย
   
   
   
 
โรคไวรัสอีโบล่า (วายร้าย) มหาโหดจากกาฬทวีป โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ    ทองเจริญ ณ วันที่ 4 ก.ย. 2557   
   
Health regulations regarding the Ebola outbreak
   
   
   
คู่มือ
   
   
 คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
 คู่มือความรู้ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม. (ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
การสวมใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย
   
Steps to put on personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO) Steps to remove personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO)
Steps to put on personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO) Steps to remove personal protective equipment โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO)
   
   
   
 
 
   
สปอตวิทยุ
   
   
   
สปอตโทรทัศน์
สื่อมัลติมีเดีย
 
 
   
ชุด : ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอีโบลา
โดย : กรมควบคุมโรค
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โดย : กรมควบคุมโรค
   
 
 
 
สื่อ Infographic
 
   
could it be EBOLA? (แหล่งที่มา : CDC)
   
The infographic in PDF format
โดย : องค์การอนามัยโลก(WHO)
Personal Protective Equipment (PPE) (แหล่งที่มา : WHO)
   
 
 
 
Health beware card
 
   
Health beware card in English Health beware card in France
   
   
   

 

 

Views : 228,229 ครั้ง