ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน 

17/09/2014

 
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน
 

                 จากสถานการณ์รายงาน ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 จากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H7N9) จำนวน 454 ราย เสียชีวิต 71 ราย สำหรับการติดต่อในคนครั้งนี้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน และไม่พบการติดเชื้อในผู้สัมผัส ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรค และมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

 
สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี้
 
สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้าโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคน ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้าโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคน ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9) และ A (H5N1) ในคน ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 : สำนักระบาดวิทยา 
รายงานสถานการณ์
สถานการณ์ในต่างประเทศ

Human infection with avian influenza A(H7N9) virus – update 4 September 2014

 

 CHP notified of two cases of human infection of avian influenza A(H7N9) in Mainland – update 3 september 2014 

Communicable Disease Threats Report week 41/2014, 5-11 October 2014 Taiwan CDC raises travel notice for Anhui from Level 1: Watch to Level 2: Alert as 1 new H7N9 influenza infection confirmed in Anhui Province and continues to remind people traveling overseas to take preventive measures to ward off infection – update 22 May 2014
 Human infection with avian influenza A(H7N9) virus – update 2 July 2014  CHP notified additional human case of avian influenza A(H7N9) in Mainland – update 24 June 2014 Communicable Disease Threats Report week 36/2014, 31 August – 6 September 2014 Taiwan CDC obtains list of 122 contacts of fourth imported H7N9 case – update 2 May 2014
Human infection with avian influenza A(H7N9) virus – update 27 June 2014 CHP notified additional human case of avian influenza A(H7N9) in Mainland – update 18 June 2014 Human infections with avian influenza A viruses in China, new ECDC Rapid Risk Assessment– update 26 February 2014 Taiwan CDC confirmed fourth imported H7N9 influenza case on April 25, 2014 – update 26 April 2014
 
คำแนะนำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
คำแนะนำ เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดนก สำหรับผู้ที่เดินทาง ณ 4 มีนาคม 2557 : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คำแนะนำสำหรับตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ณ 16 มกราคม 2557 : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือ
หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน
    - เรียน  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
    - เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด 
    - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 
แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)
1. หนังสือขอความร่วมมือโรงพยาบาลดำเนินงานบริหารจัดการในการจัดซื้อยาต้านไวรัส Oseltamivir_ ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 
2. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
          • เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด
          • เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12
3. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส Oseltamivir ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
4. รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir
 
แนวทางและมาตรการ
แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Update วันที่ 20 มิถุนายน 2556
แบบฟอร์มในการดำเนินงาน
    - แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือสงสัยเป็นไข้หวัดนกหรือไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่(SARI_AI 1)
    - แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง สงสัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรง
หรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (SARI-AI 2) ปรับปรุงวันที่ 17 มิถุนายน 2556
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดย กรมปศุสัตว์
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ - โดยกรมการแพทย์
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก – โดยกรมการแพทย์ 
 
องค์ความรู้
Background and summary of human infection with avian influenza A(H7N9) virus – as of 31 January 2014
องค์ความรู้โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
China CDC : Diagnostic and treatment protocol for human infections with avian influenza A (H7N9) (2nd edition, 2013)
– 25 April 2013
 
คำถาม-คำตอบ
คำถาม – คำตอบ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557  
*** กรมควบคุมโรคจะปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ***
Frequently Asked Questions on human infection caused by the avian influenza A(H7N9) virus - Update as of 14 February 2014 
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคนและในสัตว์ ณ 27 มกราคม 2557 : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
Questions and Answers about human infection withA(H7N9) avian influenza virus ; Update as of 31 March 2013 (Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC)
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สธ.สั่งเฝ้าระวัง 2 ไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ปีก ความพร้อมยารักษา ห้องแล็ปตรวจยืนยันเชี้อ-10 เมษายน 2556
Assessment of Thai public health experts on H7N9 Avian Influenza situation and the country’s preparedness. 
สธ.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 
มองโลก มองเรา : ทำความรู้จักไวรัสหวัดนก H7N9  / บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) | MCOT PLC 
สธ.สั่งเตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังเชื้อไวรัส “ไข้หวัดนก ชนิดเอช 7 เอ็น 9”  
 
บทความวิชาการ
WHO RISK ASSESSMENT Human infections with avian influenza A(H7N9) virus -7 June2013
Centers for Disease Control and Prevention : Emergence of Avian Influenza A(H7N9) Virus Causing Severe Human Illness - China,    February–April 2013 – 1 May 2013 
National Center for Immunization& Respiratory Disease : Avian Influenza A (H7N9) Outbreak-China,2013 - 30 April 2013
 
 

 

Views : 43,776 ครั้ง