ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ความรู้เรื่องโรค -> ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่

 
 
 
     
 
 
 
     
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) 

 
• โรคทูลารีเมีย (Tularemia)
• โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)
• โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (Hantaviral Diseases)
• โรคคุดทะราด (YAWS)
• โรคไข้ทรพิษ (ฝีดาษ) (Smallpox)
• กาฬโรค (Plague)
• โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)
ไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola hemorrhagic fever)
• โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
• ไข้เหลือง (Yellow fever)
• โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
• ซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome)
• โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
• ลีเจียนแนร์ (Legionellosis)
• ไข้ริฟต์ วาลเลย์ (Rift Valley fever, RVF)
ไข้เลือดออกแอฟริกัน (African hemorrhagic fever)
• โรคโบทูลิซึ่ม (Butolism)