ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

Rss

วิธีการรับ RSS
กรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม RSS ต้อง Download โปรแกรม RSS มาติดตั้งที่เครื่องก่อน โปรแกรม RSS มีหลายค่าย ได้แก่

 

 

ข่าวเด่นประเด็นร้อน http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/breakingnews.php  
กิจกรรม http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/activity.php  
ข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศ http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/international.php  
ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/mass_media.php  
ข่าวประกาศสำนัก http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/king.php  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/job.php  
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/public_relations.php  
ความรู้เรื่องโรค http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/RSS/learning.php