ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ความรู้เรื่องโรค -> ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่

ลีเจียนแนร์ (Legionellosis)

วิธีการแพร่โรค

          เชื้อเข้าสู่ร่างกายคนทางระบบทางเดินหายใจ (air-borne) โดยคนหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ยังไม่มีรายงานยืนยันการแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน

ระยะฟักตัว :

          โรคลีเจียนแนร์ 2-10 วัน ส่วนใหญ่ 5-6 วัน โรคไข้ปอนเตียก 5-66 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ 24-48 ชั่วโมง ความไวและความต้าน

ทานต่อการรับเชื้อ :

          โรคในกลุ่มผู้สูงอายุมักมีอาการรุนแรงมากกว่า โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือโรคมะเร็ง และในกลุ่มที่มีดภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ในกลุ่มที่ได้รับยา Corticosteroids สัดส่วนผู้ป่วยชายต่อผู้ป่วยหญิง เท่ากับ 2.5 : 1

          อาการและอาการแสดง ลักษณะอาการทางคลินิกเริ่มต้นด้วยการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ภายใน 1 วัน จะมีไข้สูงหนาวสั่น อุณหภูมิสูงถึง 39-40 oC และมีอาการไอไม่มีเสมหะ ปวดท้อง อุจจาระร่วงในผู้ป่วย โรคลีเจียนแนร์มักพบว่า ภาพเอ็กซเรย์ปอดมีการอักเสบเป็นปื้นหรือจุดขาว ถ้าเป็นมากอาจพบที่ปอดทั้งสองข้างทำให้การหายใจล้มเหลวถึงเสียชีวิตได้ ซึ่งอัตราตายของโรคลิเจียนแนร์ในผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอาจสูงถึงร้อยละ 39

          เปิดน้ำทิ้งจากหล่อเย็น (Cooling Tower) ให้แห้งเมื่อไม่ได้ใช้ ทำความสะอาดขัดถูกคราบไคล ตะกอน เติม biocides ฆ่าเชื้อรา ตั้งอุณหภูมิระบบน้ำร้อนสูงกว่าหรือเท่ากับ 50 oC (122oF) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ แพร่เชื้อ