ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

เกี่ยวกับองค์กร -> ที่ตั้งหน่วยงาน

แผนที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

10/01/2014

 แผนที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  อาคาร 8  ชั้น 1และ 4  ตึกราชประชาสมาสัย