ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

เกี่ยวกับองค์กร -> โครงสร้าง

โครงสร้าง

10/10/2011

                                                                                                                 

    การบริหารงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  •  การบังคับบัญชาให้สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
  •  การจัดโครงสร้างของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ แบ่งเป็นฝ่าย/กลุ่ม