ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

การเตรียมความพร้อม -> กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

02/03/2011
 ระดับกรม  

          การฝึกซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 / ธันวาคม 2549 (ปฏิบัติการ Flu-th DDC) .....Download เอกสาร PDF

          เป็นการสรุปภาพรวมการฝึกซ้อมแผนของกรมควบคุมโรค เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการฝึกซ้อม ประมวลผลการฝึกซ้อม บทเรียนและข้อเสนอแนะ ที่เน้นที่การสั่งการ การประสานงาน และการสื่อสารระดับนโยบายในสังกัด

   
 

 

รูปบรรยากาศการซ้อมกรมควบคุมโรค