วีดิทัศน์

วิดีทัศน์ เรื่องไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค

ประเภท: โรคไข้หวัดใหญ่ วันที่: 20/02/2017

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนเกาะติดเชื้อไวรัสซิกา และสถานการณ์ไข้เลือดออก

ประเภท: โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection) วันที่: 09/02/2016

ไวรัสซิก้า รายการ คมชัดลึก Nation TV

ประเภท: โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection) วันที่: 03/02/2016

สารคดีเชิงข่าว โรคภัยใกล้ตัว ตอนที่ 28 เมอร์ส โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง #1

ประเภท: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) วันที่: 20/08/2015

สารคดีเชิงข่าว โรคภัยใกล้ตัว ตอนที่ 29 เมอร์ส โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง #2

ประเภท: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) วันที่: 20/08/2015

การทำความสะอาดรถหลังรับส่งผู้ป่วย MERS:งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สถาบันบำราศนราดูร

ประเภท: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) วันที่: 26/06/2015

Nasopharyngeal Wash Procedure Demonstrated : Department of Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University

ประเภท: โรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่: 23/06/2015

ไทยเตรียมพร้อมรับมือ -ไวรัสเมอร์ส- ระบาด - NOW26.TV ตอนที่ 2

ประเภท: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) วันที่: 16/06/2015

ไทยเตรียมพร้อมรับมือ -ไวรัสเมอร์ส- ระบาด - NOW26.TV ตอนที่ 1

ประเภท: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) วันที่: 16/06/2015

จับตา ไวรัสร้าย "MERS" ช่อง MONO 29

ประเภท: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) วันที่: 06/06/2015

Pages