ข่าวประกาศสำนัก

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 4/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 4/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์ ตามที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่... อ่านต่อ

นโยบายการบริหารตำแหน่งแพทย์กรมควบคุมโรค

นโยบายการบริหารตำแหน่งแพทย์กรมควบคุมโรค

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ ตามที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่... อ่านต่อ

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  ด้วยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่... อ่านต่อ

Pages