กรมควบคุมโรค

ระดับกรม

การฝึกซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 / ธันวาคม 2549 (ปฏิบัติการ Flu-th DDC)

เป็นการสรุปภาพรวมการฝึกซ้อมแผนของกรมควบคุมโรค เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการฝึกซ้อม ประมวลผลการฝึกซ้อม บทเรียนและข้อเสนอแนะ ที่เน้นที่การสั่งการ การประสานงาน และการสื่อสารระดับนโยบายในสังกัด

วีดิทัศน์การฝึกซ้อมแผน
ไฟล์เอกสาร word
ไฟล์เอกสาร pdf

รูปบรรยากาศการซ้อมกรมควบคุมโรค

รูปบรรยากาศการซ้อมกรมควบคุมโรครูปบรรยากาศการซ้อมกรมควบคุมโรครูปบรรยากาศการซ้อมกรมควบคุมโรค