ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและกระทรวงคมนาคมโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและกระทรวงคมนาคมโดย
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

 
               

วันนี้ (26 มกราคม 2560) นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค มอบชุดรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ ประกอบด้วย หน้ากากป้องกันโรค จำนวน 50,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ โดยมีนายกฤชเทพ สีมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ

               
               

 

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 26/01/2017 - 16:12