ข่าวสาร

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection)

$(document).ready(function(){ $("a.q1").click(function(){ $("div#q1").toggle("slow"); return false; }); $("a.... อ่านต่อ

logo

10. องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาใช้เงื่อนไขอะไรแสดงถึงความสัมพันธ์เชื้อไวรัสซิกาต่อภาวะการพิการแต่กำเนิด (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

9. มีวิธีการยืนยันภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดในทารกหรือไม่ (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

8. ภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดคืออะไร (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

7. เชื้อไวรัสซิกาอาจเป็นสาเหตุของภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดได้หรือไม่ (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

6. เชื้อไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดสู่ทารกระหว่างตั้งครรภ์หรือช่วงแรกเกิดได้หรือไม่ (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

5. คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาสำหรับหญิงในช่วงอายุวัยเจริญพันธ์ที่สามารถตั้งครรภ์ได้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

4. หญิงตั้งครรภ์สามารถเดินทางไปยังบริเวณที่มีการระบาดของไวรัสซิกาได้หรือไม่ (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

3. คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่ (คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์)

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่... อ่านต่อ

logo

Pages