ข่าวสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในงาน THAILAND Lab International 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ... อ่านต่อ

logo

MEDIA CENTRE

สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส สถานการณ์ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 24... อ่านต่อ

logo

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน (backup)

รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9... อ่านต่อ

logo

16. การตอบโต้สถานการณ์การระบาดของ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ในทวีปอเมริกา มีอะไรบ้าง (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  4 กุมภาพันธ์ 2559... อ่านต่อ

logo

15. มาตรการอะไรที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  4 กุมภาพันธ์ 2559... อ่านต่อ

logo

14. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในตอนกลางของอเมริกา มีจำนวนเท่าใด (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  4 กุมภาพันธ์ 2559... อ่านต่อ

logo

13. การแนะนำการเดินทางไปประเทศที่มีการพบโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  4 กุมภาพันธ์ 2559... อ่านต่อ

logo

12. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  4 กุมภาพันธ์ 2559  ... อ่านต่อ

logo

11. ประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในอเมริกา (คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus infection)

คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  4 กุมภาพันธ์ 2559... อ่านต่อ

logo

Pages