ข่าวสาร

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)โดย : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ประจำวันที่... อ่านต่อ

logo

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 -... อ่านต่อ

logo

คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการกรณีโรค MERS 4 ภาษา

คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ฉบับภาษาไทย... อ่านต่อ

logo

Guidance pipeline – 15 Mar 2016

Guidance pipeline – 15 Mar 2016 * IG = Interim Guidance  DP = Derivative Product Technical Area Working Title... อ่านต่อ

logo

การประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (2005) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ครั้งที่ 2

สรุปประเด็นจากองค์การอนามัยโลก การประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (2005) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา... อ่านต่อ

logo
logo

ระบาดบันลือโลก (World Shaking Outbreaks Series)

ระบาดบันลือโลก (World Shaking Outbreaks Series) โดย : ศาสตร์จารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ Prof.Emeritus Dr.Prasert Thongcharoen... อ่านต่อ

logo
logo

เอกสารแบบติดตามและประเมินผล(Self Assessment)

สำหรับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน... อ่านต่อ

logo

Pages