ข่าวสาร

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD)

th, tr, td { border:none; outline:none; } } ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)... อ่านต่อ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD)

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน ณ วันที่ 13 กันยายน2560องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานว่า เมื่อวันที่18,25สิงหาคม... อ่านต่อ

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)

รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง... อ่านต่อ

ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)

องค์ความรู้เรื่อง โรคไข้เวสต์ไนล์ (WEST NILE FEVER)

1. สถานการณ์โรค ทั่วโลก : เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ถูกแยกเชื้อได้เป็นครั้งแรกจาก ผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งในอำเภอเวสต์ไนล์ ประเทศยูกันดา ในปี พ.ศ. 2480... อ่านต่อ

logo

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ

หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด เรียน... อ่านต่อ

ยาต้านไวรัส (Oseltamivir)

Pages