ข่าวสาร

โอลิมปิก

มาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับทีมแพทย์และผู้จัดการทีม ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ณ เมืองริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐบราซิล  ณ วันที่... อ่านต่อ

logo

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า... อ่านต่อ

1

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ... อ่านต่อ

1
1

แอพพลิเคชั่นวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ (EID Diagnose Application)

แอพพลิเคชั่นวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ (EID Diagnose Application)

logo

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  ... อ่านต่อ

3_7

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคกลาง) วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภูมิภาค (ภาคกลาง) วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์... อ่านต่อ

2_4

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2559

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช... อ่านต่อ

1_3

Pages