ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติการจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan BCP) กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในสถานพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติการจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan  BCP) กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในสถานพยาบาล... อ่านต่อ

logo

ประชุมเชิงปฎิบัติการวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว: Human - Animal Interface for zoonoses and other EIDs วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ทราบข้อมูลการดำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญไว้ของประเทศ จากทุกภาคส่วน... อ่านต่อ

logo

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 : วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global One Health Day) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ แนะนำ/เผยแพร่แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวให้เป็นที่เข้าใจในวงกว้าง สำหรับเครือข่าย/บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพโดยตรง... อ่านต่อ

logo
logo

รายงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ กรณีโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย ปี 2560

รายงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ กรณีโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย ปี 2560  (Forecasting the situation of Influenza in Thailand 2017) อ่านต่อ

logo

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่-H1N1 โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่... อ่านต่อ

logo

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน : โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กรมควบคุมโรค เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์สต่อเนื่อง เน้าย้ำผู้เดินทางไปแสวงบุญหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก รีบพบแพทย์ทันที ... อ่านต่อ

logo

Pages