ข่าวโรคติดต่ออุบัติใหม่

iban_info.jpg
banner_ฐานข้อมูลวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
banner_zikawho_copy.jpg
doc_pp_copy.jpg
banner_ฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกาศ

รูปภาพการประชุม 5 pf 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ในวันที่ 26 ธันวาคม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์       เพื่อจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน และในชุมชน   เอกสารประกอบการประชุม... อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

โรคต่างๆ

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31