ข่าวกิจกรรม

logo

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

ความเป็นมา ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ... อ่านต่อ

logo

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่...อีโบลา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

นโยบายการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease ; EVD)... อ่านต่อ

logo

Pages