ข่าวกิจกรรม

คม-ชัด-ลึก ไวรัส 'เมอร์ส-โควี'?

คม-ชัด-ลึก ไวรัส 'เมอร์ส-โควี'? เผยแพร่เมื่อ 2 มิ.ย. 2015 ผู้ร่วมรายการ - แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สธ. - ดร.สุภาภรณ์... อ่านต่อ

รูปภาพประกอบ 1

Review of National EVD Preparedness วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

                ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO (World Health Organization) และ TUC (ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ)... อ่านต่อ

logo

โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) (ครึ่งแผน) ระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดรูปภาพ Trip 1 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์ และ จังหวัดระนอง-สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดรูปภาพ Trip 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง... อ่านต่อ

logo

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินผลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของสถานบริการสาธารณสุข ระดับประเทศ ปี 2558

ดาวน์โหลดรูปภาพประกอบจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดรูปภาพประกอบจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลดรูปภาพประกอบจังหวัดราชบุรี... อ่านต่อ

logo
logo
รูปภาพประกอบการประชุม 1

Pages