ข่าวกิจกรรม

การรณรงค์สร้างจิตสำนักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในวันมัคคุเทศก์ประจำปี พ.ศ. 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องธนบุรี โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร

การรณรงค์สร้างจิตสำนักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในวันมัคคุเทศก์ประจำปี พ.ศ. 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ... อ่านต่อ

logo

กรมควบคุมโรค หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เน้นมาตรการดูแลผู้เดินทางในประเทศที่มีโรคเมอร์ส ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558

กรมควบคุมโรค หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เน้นมาตรการดูแลผู้เดินทางในประเทศที่มีโรคเมอร์ส ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ดาวโหลดวิดีโอสัมภาษณ์... อ่านต่อ

logo

Pages