ข่าวกิจกรรม

logo

การประชุมรมว.อาเซียนบวกสาม เรื่องเมอร์ส ผ่าน vdo conference. ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

การประชุมรมว.อาเซียนบวกสาม เรื่องเมอร์ส ผ่าน vdo conference. ณ วันที่  27 กรกฎาคม 2558             ... อ่านต่อ

logo

โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 15 ก.ค. 58 ที่จ.ชลบุรี

Download file บรรยาย เรื่อง Current Issues in Emerging Infectious Diseases โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

logo
logo

กิจกรรมให้ความรู้โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส สำหรับผู้เดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2558

กิจกรรมให้ความรู้โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส สำหรับผู้เดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  

logo

Pages