ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 -... อ่านต่อ

logo

การประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง โรคไข้ซิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

              เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ... อ่านต่อ

logo
2115
logo

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk analysis and Assessment) : กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 25581 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศไทย  พ.ศ.2553   โดย : พญ. วรยา เหลืองอ่อนผู้อำนวย การสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่... อ่านต่อ

logo
logo

เอกสารแนวทางและแบบรายงานกรณีเตรียมรับผู้เดินทางกลับจากพิธิฮัจญ์

ประชุมสั่งการกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สถานการณ์ทั่วโลกและในประเทศไทย      องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)... อ่านต่อ

logo

Pages