โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus Disease : EVD)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

     ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งสิ้น 28,652 ราย เสียชีวิต 11,325 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศที่มีการระบาดวงกว้าง 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน จำนวน 28,616 ราย เสียชีวิต 11,310 ราย และประเทศที่มีการระบาดในพื้นที่จำกัด ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา สเปน มาลี อิตาลี และสหราชอาณาจักร พบผู้ป่วยสะสม 36 ราย เสียชีวิต 15 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประเทศ รายละเอียด

WHO: World Health Organization

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง
สาธารณรัฐกินี (Guinea)
 
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 3,814 (10)*
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 3,358 (7)*
จำนวนผู้เสียชีวิต 2,544 (8)*
สาธารณรัฐไลบีเรีย (Liberia)
 
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 10,678 (12)*
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 3,163 (12)*
จำนวนผู้เสียชีวิต 4,810 (4)*
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone )
 
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 14,124(2)*
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 8,706(2)*
จำนวนผู้เสียชีวิต 3,956(1)*
หมายเหตุ * คือ จำนวน Case ที่มีรายงานหลังประกาศให้ สาธารณรัฐไลบีเรียเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
                       และจำนวน Case ที่มีรายงานหลังประกาศให้สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
                       และจำนวน Case ที่มีรายงานหลังประกาศให้สาธารณรัฐกินีเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ประเทศที่เคยเกิดการระบาดในพื้นที่จำกัด
ประเทศอิตาลี (Italy)
ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้ว
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 1
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1
จำนวนผู้เสียชีวิต 0
สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัส อีโบลาแล้ว (ข้อมูลจากเว็บไซต์ WHO |Regional Office for Europe) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 1
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1
จำนวนผู้เสียชีวิต 0
ประเทศมาลี (Mali)
ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัส
อีโบลาแล้ว (ข้อมูลจากเว็บไซต์ WHO | Regional Office for Africa) ณ วันที่ 18 มกราคม 2558
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 8
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 7
จำนวนผู้เสียชีวิต 6
ประเทศสหรัฐอเมริกา ( United States )
ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัส
อีโบลาแล้ว (ข้อมูลจากเว็บไซต์ CDC)
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 4
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 4
จำนวนผู้เสียชีวิต 1

ประเทศสเปน (Spain)
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557

จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 1
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1
จำนวนผู้เสียชีวิต 0
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Nigeria )
องค์การอนามัยโลก (WHO)ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2557
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 20
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 19
จำนวนผู้เสียชีวิต 8
สาธารณรัฐเซเนกัล (Senegal )
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 1
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1
จำนวนผู้เสียชีวิต 0

 

**ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาก่อน**

สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสอีโบลา : ในต่างประเทศ

Read More...

หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือ

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ย้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โดย : สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

สื่อประชามสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโลา สำหรับการดาวน์โหลด

สื่อสิ่งพิมพ์


เอกสารประกอบคำบรรยาย

 

Health beware card

Health regulations regarding the Ebola outbreak

คู่มือ

การสวมใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย

สปอตวิทยุ

สื่อมัลติมีเดีย/สปอตโทรทัศน์

สื่อ Infographic

 

-
ภาพประกอบ: 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD)
อัพเดทข้อมูลวันที่: 04/10/2017 - 16:55