โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)โดย : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

Read more

ข่าว/บทความที่น่าสนใจ

มาตรการ แนวทางเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา : WHO

องค์ความรู้และคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย

แนวทางและมาตรการ สำหรับบุคลาการทางการแพทย์

ประกาศ หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกรมควบคุมโรค

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


หนังสือขอความร่วมมือ                 

  เรื่อง ขอความร่วมมือปรับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) จากมาตรการระยะฉุกเฉินเป็นมาตรการระยะยาว 

    เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน และเอกสารโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 

    เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไข้ซิก้า โดยสำนักระบาดวิทยา     เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

ข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)โดย : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)โดย : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบคำบรรยาย

วีดิทัศน์การให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

แผ่นพับ : โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง โรคไข้ซิกา จากหน่วยงานต่างๆในกรมควบคุมโรค

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้ซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง อันตราย! ของโรคไข้ซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง คำแนะนำเมื่อต้องเดินทางไปประเทศที่มี
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง "ไข้ซิกา" ยุงลายเป็นพาหะ 
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง 5 มาตรการที่ดำเนินการ เพื่อป้องกันควบคุม

5 มาตรการที่ดำเนินการ เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง Application พิชิตลูกน้ำยุงลาย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ชาวสาธารณสุขรวมพลังพิฆาตยุงลาย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ไวรัสซิกาคืออะไร?
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสายพันธุ์อันตราย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ยุงลายพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika Fever
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ยุงลายกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ปราบยุงลายให้สิ้นซากไม่ยุ่งยากด้วยคาถา 5 ป.
   
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ / วงจรชีวิตยุงลาย / โรคไข้เลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง โทรศัพท์ 02 590 3104 
  และ 02 590 3105
  หรือ http://www.thaivbd.org/n/contents/view/325061   
  อัพเดทข้อมูลวันที่: 23/05/2017 - 15:39