สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซื้อยาต้านไวรัส Peramivir จำนวน 150 ไวแอล

สธ0436.1/2406 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซื้อยาต้านไวรัส Peramivir จำนวน 150 ไวแอล
ราคากลาง 1,800,000 บาท
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 08/01/2018 - 15:55