ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงของประเทศ ระดับจังหวัด ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

เอกสารนำเสนอ
ภาพประกอบ: 
ภาพประกอบ 1/5
ภาพประกอบ 2/5
ภาพประกอบ 3/5
ภาพประกอบ 4/5
ภาพปรอกบ 5/5
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 21/07/2017 - 14:22