ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ในวันที่ 26 ธันวาคม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพประกอบ: 
รูปภาพการประชุม 5 pf 42
รูปภาพการประชุม 9 pf 42
รูปภาพการประชุม 10 pf 42
รูปภาพการประชุม 11 pf 42
รูปภาพการประชุม 12 pf 42
รูปภาพการประชุม 13 pf 42
รูปภาพการประชุม 14 pf 42
รูปภาพการประชุม 15 pf 42
รูปภาพการประชุม 16 pf 42
รูปภาพการประชุม 17 pf 42
รูปภาพการประชุม 18 pf 42
รูปภาพการประชุม 19 pf 42
รูปภาพการประชุม 20 pf 42
รูปภาพการประชุม 21 pf 42
รูปภาพการประชุม 22 pf 42
รูปภาพการประชุม 23 pf 42
รูปภาพการประชุม 24 pf 42
รูปภาพการประชุม 25 pf 42
รูปภาพการประชุม 26 pf 42
รูปภาพการประชุม 27 pf 42
รูปภาพการประชุม 28 pf 42
รูปภาพการประชุม 29 pf 42
รูปภาพการประชุม 30 pf 42
รูปภาพการประชุม 31 pf 42
รูปภาพการประชุม 32 pf 42
รูปภาพการประชุม 33 pf 42
รูปภาพการประชุม 34 pf 42
รูปภาพการประชุม 35 pf 42
รูปภาพการประชุม 36 pf 42
รูปภาพการประชุม 37 pf 42
รูปภาพการประชุม 38 pf 42
รูปภาพการประชุม 39 pf 42
รูปภาพการประชุม 40 pf 42
รูปภาพการประชุม 41 pf 42
รูปภาพการประชุม 1 pf 42
รูปภาพ
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 29/12/2017 - 14:51