ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

อัพเดทข้อมูลวันที่: 20/11/2017 - 16:33