ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ  ดังนี้
  1. เครื่องพิมพ์ Multifunction printers สี, 
  2. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
  4. เครื่องพิมพ์ Multifunction printer ขาวดำ 
  5. และเครื่องสแกนเนอร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 12/10/2017 - 13:49