ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 4/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 4/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์
ตามที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้่ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ดังกล่าว ต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบคัดเลือก  ชื่อ-สกุล
1.   นายสายชล  อากาศโสภา

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ในการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัว และเข้าปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ที่กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ในเวลา 08.30 น. ถ้าพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 19/02/2018 - 11:20