คลิปวีดีโอ - นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการเลือกซื้อสัตว์ปีกหรือไข่ในท้องตลาด

ประเภท: 
โรคไข้หวัดนก
อัพเดทข้อมูลวันที่: 24/02/2017 - 15:25