การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการสื่อสารความเสี่ยง ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

                เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการสื่อสารความเสี่ยง ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์

               เพื่อจัดทำหลักสูตรการสื่อสารความเสี่ยงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษา ค่ายทะหาร เรือนจำ อปท.

ภาพประกอบการบรรยายภาพประกอบ: 
img_5730.jpg
img_5730.jpg
img_5760.jpg
img_5747.jpg
img_5709.jpg
img_5863.jpg
img_5764.jpg
img_5872.jpg
img_5706.jpg
img_5724.jpg
img_5909.jpg
img_5965.jpg
img_6035.jpg
img_6052.jpg
img_6086.jpg
img_6093.jpg
img_5945.jpg
img_5973.jpg
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 21/12/2017 - 15:09