การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และจัดทำกลไกสื่อสารความเสี่ยง ในค่ายทหาร วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-6.30 น ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

 

ภาพอินโฟกราฟฟิก

         icon new
 

ภาพประกอบ: 
ภาพประกอบ 1/71
ภาพประกอบ 2/71
ภาพประกอบ 3/71
ภาพประกอบ 4/71
ภาพประกอบ 5/71
ภาพประกอบ 6/71
ภาพประกอบ 7/71
ภาพประกอบ 8/71
ภาพประกอบ 9/71
ภาพประกอบ 10/71
ภาพประกอบ 11/71
ภาพปรอกบ 12/71
ภาพประกอบ 13/71
ภาพประกอบ 14/71
ภาพประกอบ 15/71
ภาพประกอบ 16/71
ภาพประกอบ 17/71
ภาพประกอบ 18/71
ภาพประกอบ 19/71
ภาพประกอบ 20/71
ภาพประกอบ 21/71
ภาพประกอบ 22/71
ภาพประกอบ 23/71
ภาพประกอบ 24/71
ภาพประกอบ 25/71
ภาพประกอบ 26/71
ภาพประกอบ 27/71
ภาพประกอบ 28/71
ภาพประกอบ 29/71
ภาพประกอบ 30/71
ภาพประกอบ 31/71
ภาพประกอบ 32/71
ภาพประกอบ 33/71
ภาพประกอบ 34/71
ภาพประกอบ 35/71
ภาพประกอบ 36/71
ภาพประกอบ 37/71
ภาพประกอบ 38/71
ภาพประกอบ 39/71
ภาพประกอบ 40/71
ภาพประกอบ 41/71
ภาพประกอบ 42/71
ภาพประกอบ 43/71
ภาพประกอบ 44/71
ภาพประกอบ 45/71
ภาพประกอบ 46/71
ภาพประกอบ 47/71
ภาพประกอบ 48/71
ภาพประกอบ 49/71
ภาพประกอบ 51/71
ภาพประกอบ 52/71
ภาพประกอบ 53/71
ภาพประกอบ 54/71
ภาพประกอบ 55/71
ภาพประกอบ 56/71
ภาพประกอบ 57/71
ภาพประกอบ 58/71
ภาพประกอบ 59/71
ภาพประกอบ 60/71
ภาพประกอบ 61/71
ภาพประกอบ 62/71
ภาพประกอบ 63/71
ภาพประกอบ 64/71
ภาพประกอบ 65/71
ภาพประกอบ 66/71
ภาพประกอบ 67/71
ภาพประกอบ 68/71
ภาพประกอบ 69/71
ภาพประกอบ 70/71
ภาพประกอบ 71/71
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 24/07/2017 - 10:38