ดาวน์โหลด

(8.65 MB)

แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีภัยจากอาวุธชีวภาพ

แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีภัยจากอาวุธชีวภาพ

ประเภทสื่อ:
คู่มือ
ชนิดสื่อ:
คู่มือ/เอกสารวิชาการ
ชื่อโรค:
แอนแทรกซ์
กลุ่มโรค:
ไม่มีรายละเอียด
หน่วยงานที่ผลิต:
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปีที่ผลิต:
2559
พฤติกรรม:
ไม่มีรายละเอียด
Design by IT Genius (ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง)