ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อยาต้านไวรัส (Peramivir)ชนิดฉีค ขนาด 800 มิลลิกรัมต่อ 20 มิลลิเมตร จำนวน 150 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

เลขที่หนังสือ: สธ 0436.1/830 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 19/04/2018 - 15:21