ข่าวโรคติดต่ออุบัติใหม่

banner_zikawho_copy.jpg
doc_pp_copy.jpg
banner_ฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
banner_ฐานข้อมูลวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าว/ประกาศ

logo

การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระดับ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซักซ้อมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของกระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3 C ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก การสั่งการ (Command) การประสานงาน (Coordination) การสื่อสาร (Communication)... อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

โรคต่างๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31