โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

   

     องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,791 ราย เสียชีวิต 640 รายโดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 27 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีนไทยและบาร์เรน

     สถานการณ์ในประเทศไทย  วันนี้ (30 กรกฎาคม 2559) นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ตามมาตรการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค(EOC) และได้กำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคเมอร์สใน 3 ส่วน คือ ที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน ล่าสุดพบผู้ป่วยสงสัยน่าจะติดเชื้อ(Probable case)รายใหม่จำนวน 1 ราย เป็นชาวตะวันออกกลาง เพศชาย อายุ 18 ปี ขณะนี้อยู่ในห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานและอยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ  ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้  

   ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดำเนินการสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันที ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรับการกักกันแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 
 
  ในระหว่างรอการยืนยันผลจากจากผู้เชี่ยวชาญนั้น กรมควบคุมโรคจะดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สูงสุด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด

 

1. องค์ความรู้

2. คำถาม-คำตอบ

3. สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

4. ประกาศ หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ

อ่านทั้งหมด

5. แนวทางและมาตรการ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

6. คำแนะนำเรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

7. ข่าวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์สโดย : สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านทั้งหมด

8. สื่อประชาสัมพันธ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

สำหรับการดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารประกอบคำบรรยาย

สื่อมัลติมีเดีย

9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

  
ภาพประกอบ: 
ban_mers_th_copy.jpg
อัพเดทข้อมูลวันที่: 30/07/2016 - 21:25