โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

   

     องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,768 ราย เสียชีวิต 630 รายโดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 27 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีนไทยและบาร์เรน

     สถานการณ์ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ รายที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นชายชาวโอมาน อายุ 71 ปี และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการรักษาว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส 2 ครั้ง จากห้องปฏิบัติการอ้างอิง 3 แห่ง ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก พร้อมประสานสถานทูต เพื่อรับส่งผู้ป่วยกลับประเทศ ส่วนญาติผู้ป่วยที่รับตัวไว้สังเกตอาการ อาการปกติดี ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส ได้เดินทางกลับไปพร้อมกัน ในส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายอื่นๆ กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามอาการภายหลังกลับบ้าน ทุกคนสบายดี ี

   ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่จะพบโรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้เสมอ จากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกจากประเทศ ทั้งไปและกลับจากพื้นที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่างๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ติดโรค ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน ต้องยกระดับมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

1. องค์ความรู้

2. คำถาม-คำตอบ

3. สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

4. ประกาศ หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ

อ่านทั้งหมด

5. แนวทางและมาตรการ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

6. คำแนะนำเรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

7. ข่าวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์สโดย : สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านทั้งหมด

8. สื่อประชาสัมพันธ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

สำหรับการดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารประกอบคำบรรยาย

สื่อมัลติมีเดีย

9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

  
ภาพประกอบ: 
ban_mers_th_copy.jpg
อัพเดทข้อมูลวันที่: 27/06/2016 - 16:12