โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

   

             องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,936 ราย เสียชีวิต 690 รายโดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 27 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีนไทยและบาร์เรน

            สถานการณ์ในประเทศไทย  ตั้งแต่พบการระบาดของโรคในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังต่อไปนี้
รายแรก เเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นชายชาวโอมาน อายุ 75 ปี ได้รับการดูแลรักษาในห้องแยกโรคความดันลบ ณ สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผู้ป่วยได้เดินทางกลับประเทศโอมานแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 เป็นชายอายุ 71 ปี เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ผู้ป่วยหายเป็นปกติ ขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว
รายที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เป็นชายชาวตะวันออกกลาง อายุ 18 ปี เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
             ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่จะพบโรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้เสมอ จากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกจากประเทศ ทั้งไปและกลับจากพื้นที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่างๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ติดโรค ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน ต้องยกระดับมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 

1. องค์ความรู้

2. คำถาม-คำตอบ

3. สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

4. ประกาศ หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ

อ่านทั้งหมด

5. แนวทางและมาตรการ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

6. คำแนะนำเรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

7. ข่าวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์สโดย : สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านทั้งหมด

8. สื่อประชาสัมพันธ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

สำหรับการดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารประกอบคำบรรยาย

สื่อมัลติมีเดีย

9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

  
ภาพประกอบ: 
ban_mers_en_copy.jpg
อัพเดทข้อมูลวันที่: 12/04/2017 - 10:30