อินโฟกราฟฟิก (Infographic) : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์2012 (MERS COV)
 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส  

โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)

คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับค่ายทหาร คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับค่ายทหาร
แนวทางการป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สำหรับค่ายทหาร คำแนะนำไข้หวัดใหญ่เมื่อกลับบ้าน
 
Influenza  

โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)

ป้องกันตนเองอย่างไร? ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก คำแนะนำประชาชนการป้องกันโรคไข้หวัดนก
 
ความแตกต่างระหว่าง H7N9 และ H5N1  

ประเภทข่าว: 
โรคต่างๆ
อัพเดทข้อมูลวันที่: 26/07/2017 - 11:25