ระบาดบันลือโลก (World Shaking Outbreaks Series)

ระบาดบันลือโลก (World Shaking Outbreaks Series)

โดย : ศาสตร์จารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
Prof.Emeritus Dr.Prasert Thongcharoen

หนังสือดี มีคุณค่า น่าอ่าน งานต่อกันเป็นชุด

สนใจติดต่อผู้ประสานงาน คุณอรวรรณ เกตุพานิช 086-9901-806 หรือ 02-703-2978 
(ดูรายเพื่อดูละเอียดทั้ง 30 เล่ม)


 


ประเภทข่าว: 
ข่าวเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อัพเดทข้อมูลวันที่: 22/03/2016 - 12:04